HOTELS - KHÁCH SẠN 3 SAO PHỐ CỔ HÀ NỘI 1 Khách sạn

Sắp xếp:
Chuyển đến trang:
Trang :  1 của 1

27A Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội . Khách sạn Hà Nội Calypso là một khách sạn mới thuộc hệ thống của Hanoi’s Luxor Group. Khách sạn nằm ở  ...

Sắp xếp:
Chuyển đến trang:
Trang :  1 của 1